Pobierz T1500G-8T V2

Wybierz wersję sprzętową:

V2

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

  • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
  • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
  • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

T1500G-8T(UN)_v2_190509
Data publikacji: 2019-07-25 Język: Angielski Rozmiar pliku: 8.81 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Enhanced the MVR function.
2. Support TLS 1.2.
3. Fix the bug that NTP server will be changed when set up only one NTP server and fail to get the time.
4. Fix the bug that cannot set up auto mode for fiber ports which in portchannel. 
5. Fix the bug that access control entries will not take effect when two or more entries are added for port binding.

Notes:
1. For T1500G-8T(UN) 2.0.
2. If your device's Hardwaer Version is 1.0, after upgrading to this firmware, the old configuration will be lost.

T1500G-8T_V2_190528
Data publikacji: 2019-05-28 Język: Angielski Rozmiar pliku: 8.70 MB

1. Zmiana domyślnego adresu urządzenia ze statycznego adresu IP na automatyczne pobieranie adresu z serwera DHCP.
2. Dodano komendy "led off", "led on" umożliwiające wyłączenie/włączenie diód portów Ethernet z poziomu CLI.

T1500G-8T(UN)_V2_180416
Data publikacji: 2018-08-08 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.55 MB

First firmware released.
Notes: For T1500G-8T(TL-SG2008)(UN) 2.0
 

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Pliki MIB

Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 199.67 KB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

802.1X Client

Data publikacji: 2017-09-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.5MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Emulatory

Wersja firmware
Working Mode
Język
180416
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: