Tải về cho TL-WN823N V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

TL-WN823N(UN)_V3_191211_Mac10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-08 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.74 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15

1. For Mac OS 10.15. 
2. For TL-WN821N(EUUS) v6.0, TL-WN822N(EUUS) v5.0, TL-WN8200ND(UN) v2.0, TL-WN823N(EUUSRU) v3.0.

TP-Link_Installer_Mac 10.15_Beta

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.61 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15

1. For Mac 10.15. 
2. For Archer T3U v1, Archer T4U v3, Archer T9UH v2,Archer T2U v3, Archer T2U Nano v1, Archer T2U Plus v1, TL-WN821 v6, TL-WN822 v5&V6, TL-WN823 v3, TL-WN8200ND(UN) v2, TL-WN727N(EU) v5.20, TL-WN725N v3, TL-WN722N v3.
 

Note :This is a beta version; unknown bugs may still exist. The formal version is coming soon.

TL-WN823N(UN)_V3_190805_Mac 10.14

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-08-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 8.83 MB
Hệ Điều Hành: [MAC]10.14

1. For MAC OS 10.14.
2. For TL-WN823N(EU)/(US)/(RU) V3.0 

TL-WN823N(EU)_V3_181024_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-11-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 43.11 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

1. For TL-WN823N(EU) V3.
2. For WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit/64bit.

TL-WN823N(EU)_V3_181024_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-11-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 24.95 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X10.8_10.13

1. For TL-WN823N(EU) V3.
2. For Mac 10.8~10.13.

TL-WN823N(EU)_V3_180508_Linux_beta

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-05-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.83 MB
Hệ Điều Hành: Linux (kernel 2.6.24 ~ <4.9.60)

1. For TL-WN821N V6/TL-WN822N V5/TL-WN823N V3.
2. For Linux kernel 2.6.24 ~ 4.9.60.
3. Support monitor mode on ubuntu and mint.
4. This is a beta version; unknown bugs may still exist. The formal version is coming soon.

TL-WN823N(EU)_V3_180315_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-03-16 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 11.02 MB
Hệ Điều Hành: Mac 10.8~10.12

TL-WN823N(EU)_V3_170913_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2017-09-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 11.02MB
Hệ Điều Hành: [Mac OS] 10.6~10.12

Notes:

1. For TL-WN823N(EU)3.0
2. For Mac OS 10.6~10.12

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.