Tải về cho TL-WN822N V6

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V6

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

TL-WN822N(UN)_V6_181022_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-04-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 43.11 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

1. For TL-WN822N 5.0&6.0
2. For WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit/64bit.

TL-WN822N(UN)_V6_190904_Mac 10.14

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-04-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 8.83 MB
Hệ Điều Hành: [MAC]10.14

Release Note:
1. For TL-WN822N 5.0&6.0.
2. For Mac 10.14.

TL-WN822N(UN)_V6_191211_Mac10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-04-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 9.74 MB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

1. For Mac OS 10.15. 
2. For TL-WN821N(EUUS) v6.0, TL-WN822N(EUUS) v5&v6, TL-WN8200ND(UN) v2.0, TL-WN823N(EUUSRU) v3.0.

TL-WN822N(UN)_V6_181022_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-04-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 24.95 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X10.8_10.13

1. For TL-WN822N 5.0&6.0
2. For Mac 10.8~10.13.

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.