Vad är det för skillnad på router läge och åtkomstpunkts (accesspoint) läge? (SE)

Further Assistance
Updated 06-19-2019 11:26:37 AM 469306
This Article Applies to: 

Efter att du konfigurerat upp ditt deco nätverk så kommer första enheten att vara konfigurerad i router läge. Med det menas att den kommer att ha hand om funktioner som föräldrakontroll, QoS, AntiVirus, NAT, DHCP server, men även vara den enhet som dirigerar trafiken ifrån ditt lokala nätverk ut mot internet.

Väljer man att konfigurera om enheten till åtkomstpunkts läge så stängs router funktionerna av och deco appen kommer ändra utseende. Följande guide visar hur deco appen ändrar utseende berorende på vilket operativläge som deco systemet är inställt på.

 

När en deco M5 är inställd i router läge så kan man om man ändrar från översikt sidan till mer sidan, se funktionerna föräldrakontroll, Antivirus, QoS.

 

 

Klickar man på Avancerat knappen, så syns funktioner som Portvidarebefodran, TP-Link DDNS, SIP ALG.

 

Är deco M5 konfigurerad i åtkomstpunkts läge och man ändrar från Översikt sidan till Mer sidan, så visas inte dom funktioner som bara finns tillgängliga i router läge. Exempelvis så är inte föräldrakontroll, Antivirus eller QoS tillgängligt.

 

 

Skillnaden mellan deco M9 och deco M5 är att Genvägar och Automation finns tillgängt på Deco M9.

 

När deco M9 är i åtkomstpunkts läge så stängs en del funktioner av under Notifikationer.

 

Ifall man ställer om deco systemet i åtkomstpunkt läge så bör man ha en router inkopplad mellan internet uppkoppling och åtkomstpunkten för att hantera router funktionerna.

 

En accesspunkt behöver vara inkopplad mot en router, nedan är exempel på hur man kan koppla sin enheter.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.