Hur skall jag göra ifall jag har olika deco modeller? (SE)

When You Set Up
Updated 09-19-2019 09:08:44 AM 932323
This Article Applies to: 

Deco mesh systemet tillåter att man har olika deco modeller installerade i sitt nätverk.
För att få en så optimal installation som möjligt så bör man tänka på följande.

Har du flera deco P7 enheter och vill utnyttja powerline som backhaul så bör du välja deco P7 som huvudenhet.

Annars bör man välja den snabbaste enheten som huvudenhet.
Vid nyinstallation så använd följande prioriteringsordning:

Deco M9+ / Deco P7 > Deco M5 > Deco M4 > Deco E4

 

Om man lägger till en snabbare deco enhet, ex. en deco M9+ till ett deco M5 nätverk. 
Så bör man göra följande:

  1. Uppdatera deco appen till senaste versionen.
  2. Addera nya deco enheten till deco nätverket.
  3. Uppdatera alla deco enheter till senaste programvaru versionen.
  4. Byta huvudenhet så att den snabbaste deco enheten blir ny huvudenhet.

 

Related FAQs

Fick du svar på din fråga?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

Community

TP-Link Community

Still need help? Search for answers, ask questions, and get help from TP-Link experts and other users around the world.

Visit the Community >

From United States?

Get products, events and services for your region.