Cách để thay đổi địa chỉ IP LAN của Deco

Hướng dẫn cấu hình
Updated 06-16-2021 14:44:02 PM 246219
This Article Applies to: 

Địa chỉ IP LAN mặc định của Deco là 192.168.68.1. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thay đổi địa chỉ IP LAN để tránh xung đột.

Lưu ý: Hiện tại tính năng này chỉ có trên Deco M5, P7 và M9 Plus, các mẫu khác sẽ hỗ trợ tính năng này bằng cách cập nhật firmware trong tương lai.

 

Bài viết này chúng ta lấy Deco M9 Plus làm ví dụ.

1. Khởi chạy ứng dụng Deco, nhấp vào “Thêm”, sau đó nhấn vào “Nâng cao”.

 

2. Nhấp “IP LAN”.

3. Thay đổi IP LAN và subnet mask như mong muốn của bạn.

4. Nhấp vào “Lưu”, sau đó nhấp “THAY ĐỔI” để xác nhận kết thúc quá trình cài đặt.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.