Cài đặt kết nối internet IPv6 trên Deco như thế nào?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-21-2021 08:44:03 AM 112868
This Article Applies to: 

Bạn có thể cài đặt kết nối internet IPv6 trên ứng dụng Deco của mình. Bài viết này lấy Deco M5 làm ví dụ.

1.       Khởi chạy ứng dụng Deco và chọn Deco của bạn.

2.       Nhấp MORE > Advanced > IPv6 và bật IPv6.

3.       Chọn loại kết nối IPv6 do ISP của bạn cung cấp và lưu cài đặt.

Có bốn loại kết nối internet IPv6: IP động (theo mặc định), PPPoE, 6to4 tunnel, Cầu nối. ISP nên cung cấp thông tin cấu hình theo loại kết nối internet tương ứng để bạn có thể cấu hình kết nối IPv6 thành công.

Lưu ý: nếu bạn không biết loại kết nối internet IPv6 của mình hoặc thông tin cấu hình, vui lòng liên hệ với ISP của bạn.

1)      IP Động: Chọn thông tin thích hợp theo yêu cầu.

 

2)      PPPoE: Theo mặc định, router sử dụng tài khoản IPv4 để kết nối với máy chủ IPv6. Nếu ISP của bạn cung cấp hai tài khoản riêng biệt cho kết nối IPv4 và IPv6, hãy tắt Sử dụng cùng một tài khoản với IPv4 và nhập tên người dùng và mật mã cho kết nối IPv6 theo cách thủ công.

3)      6 to4 Tunnel: Chọn thông tin thích hợp theo yêu cầu. Loại kết nối Internet IPv4 là điều kiện tiên quyết cho loại kết nối này.

 

4)      Cầu Nối: Nhấp SAVE.

4.      (Tùy chọn) Nhấn vào Quy tắc tường lửa và thêm các quy tắc tường lửa IPv6 để cho phép các thiết bị cụ thể truy cập vào các dịch vụ được chỉ định.

 

Hoàn tất! Kiểm tra xem bạn đã cài đặt thành công kết nối IPv6 chưa. Hình sau là một ví dụ về cấu hình 6to4 Tunnel thành công.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.