Làm thế nào để đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Deco?

Khi bạn cài đặt
Updated 12-21-2021 13:36:22 PM 1208940
This Article Applies to: 

Sau khi cấu hình trên ứng dụng Deco thành công, bạn có thể kiểm tra trạng thái internet hoặc quản lý Deco của mình thông qua trình duyệt web. Hiện tại, chỉ một số model hỗ trợ quản lý dựa trên web, nhưng đừng lo, các model khác sẽ hỗ trợ tính năng này thông qua bản cập nhật firmware trong tương lai.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng Deco để định cấu hình hoặc quản lý Deco của mình cho thuận tiện. Nếu bạn thích sử dụng trình duyệt web, hãy làm theo các bước bên dưới.

 

1.       Kết nối thiết bị của bạn với Deco (có dây hoặc không dây).

Ÿ   Có Dây: Tắt Wi-Fi (nếu có) trên máy tính của bạn và kết nối với router bằng cáp Ethernet.

Ÿ   Không Dây: Kết nối với mạng không dây của Deco của bạn. (Mạng không dây bạn đã định cấu hình trong khi cài đặt internet)

 

2.       Khởi chạy trình duyệt web, nhập http://tplinkdeco.net hoặc địa chỉ IP LAN hiển thị trên ứng dụng Deco vào thanh địa chỉ để đăng nhập vào trang quản lý web của Deco.

Mẹo: Để tìm địa chỉ IP, hãy khởi chạy ứng dụng Deco và đi tới Thêm > Nâng cao-> IP LAN More > Advanced->LAN IP).

 

3.       Nhập mật mã của ID TP-Link của bạn để đăng nhập.

Mẹo: ID chủ sở hữu TP-Link là ID mà bạn đã sử dụng để cài đặt mạng Deco thông qua ứng dụng Deco.

 

4.       Bạn có thể kiểm tra thông tin internet, Deco và máy khách trên trang quản lý web và có một số cài đặt nâng cao trên trang quản lý web.

Bài viết này lấy Deco M5 làm ví dụ.

Ÿ   Kiểm tra trạng thái internet

Ÿ   Kiểm tra thông tin Deco

Ÿ   Kiểm tra các máy khách được kết nối

Ÿ   Nâng cấp Deco

Ÿ   Đặt thời gian cho Deco của bạn

Ÿ   Khởi động lại Deco của bạn

Ÿ   Kiểm tra nhật ký hệ thống

Ÿ   Kiểm tra thông số hệ thống

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.