Không đăng nhập được vào trang quản lý web của Deco?

Xử lý sự cố
Updated 12-20-2021 14:28:49 PM 82884
This Article Applies to: 

Có nhiều lý do khiến bạn không vào được trang quản lý web của Deco, những lý do phổ biến nhất là bộ nhớ cache của trình duyệt và vấn đề địa chỉ IP. Nếu bạn không đăng nhập được vào trang quản lý web của Deco, vui lòng làm theo các gợi ý dưới đây.

1. Tính năng giao diện người dùng web chỉ khả dụng với phiên bản firmware mới nhất. Vui lòng tham khảo liên kết để nâng cấp Deco của bạn trước.

Ngoài ra, một số model Deco chưa hỗ trợ giao diện người dùng web, chẳng hạn như Deco M3W. Họ sẽ hỗ trợ tính năng này thông qua các bản cập nhật firmware trong tương lai.

2. Bấm vào đây để biết hướng dẫn chi tiết đăng nhập vào trang quản lý web của Deco. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng tên miền hoặc địa chỉ IP vào thanh địa chỉ khi cố gắng đăng nhập vào Deco.

Lưu ý: Nếu tên miền http://tplinkdeco.net không hoạt động, vui lòng sử dụng http://tplinkdeco.net:30000 trong thanh địa chỉ để thử.

3. Vui lòng kết nối máy khách của bạn với Deco hoặc kết nối với Deco qua Wi-Fi, chỉ máy khách được kết nối với mạng Deco mới có thể đăng nhập vào trang quản lý web của nó.

4. Cố gắng sử dụng một trình duyệt khác để đăng nhập vào Deco trong trường hợp sự cố là do bộ nhớ cache của trình duyệt.

 

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ TP-Link.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.