Làm thế nào để vô hiệu hóa SIP ALG trên Deco?

Hỗ trợ thêm
Updated 12-16-2021 04:43:04 AM 84123
This Article Applies to: 

SIP ALG là một tính năng giúp các ứng dụng hoặc thiết bị VoIP vượt qua tường lửa của router để thực hiện các cuộc gọi VoIP một cách suôn sẻ. Do đó, hầu hết các router sẽ kích hoạt tính năng SIP ALG để tương thích với các ứng dụng hoặc thiết bị VoIP.

Tuy nhiên, một số ứng dụng hoặc thiết bị VoIP đã hỗ trợ thêm tính năng thâm nhập tường lửa, điều này có thể xung đột với tính năng SIP ALG. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tắt SIP ALG trên router để đảm bảo rằng các cuộc gọi VoIP sẽ hoạt động bình thường.

Vui lòng tham khảo các bước sau để tắt tính năng SIP ALG trên Deco của bạn.

Khởi chạy Ứng dụng Deco, sau đó đi tới More -> Advanced -> SIP ALG để tắt tính năng này.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.