Tải về cho TL-WN781ND V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

TL-WN781ND_V3_180409_linux

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-04-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.30 MB
Hệ Điều Hành: Linux kernel2.6.24~4.3

TL-WN781ND(EU)_V3_180118_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-02-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 44.37 MB
Hệ Điều Hành: Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.