Tải về cho TL-WN727N V6

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V6

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

TL-WN727N(UN)_V6_191211_Mac10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-07 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.74 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15. 

TL-WN727N(UN)_V6_190805_Mac 10.14

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 8.83 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.14

TL-WN727N(EU)_V6_181026_Mac 10.9-10.13

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 13.93 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.9~10.13

TL-WN727N(UN)_V6_190514_Linux

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.82 MB
Hệ Điều Hành: Linux (kernel 2.6.18 ~ 4.4.3)

TL-WN727N(EU)_V6_181026_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 52.85 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit/64bit

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.