Tải về cho TL-WN725N V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

TL-WN725N(UN)_V3_200821_Win10&Win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2021-08-10 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 14.83 MB
Hệ Điều Hành: Win10&Win11 32/64bits

Notes:
For TL-WN725N(US)/(EU)/(ES)/(JP)/(TW) 3.0

TL-WN725N(UN)_V3_191211_Mac10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-08 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.74 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15. 

1. For Mac OS 10.15. 
2. For TL-WN722N(EUUSES) v3.0, TL-WN727N(EU) v5.20, TL-WN725N(EUUSES) v3.0.
3. Fixed the bug which cannot uninstall driver Mac OS 10.15 by double clicking Uninstall.command file.

TP-Link_Installer_Mac 10.15_Beta

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.61 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15

1. For Mac 10.15. 
2. For Archer T3U v1, Archer T4U v3, Archer T9UH v2,Archer T2U v3, Archer T2U Nano v1, Archer T2U Plus v1, TL-WN821 v6, TL-WN822 v5&V6, TL-WN823 v3, TL-WN8200ND(UN) v2, TL-WN727N(EU) v5.20, TL-WN725N v3, TL-WN722N v3.
 

Note :This is a beta version; unknown bugs may still exist. The formal version is coming soon.

TL-WN725N_TW_V3_190909_Win8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.00 MB
Hệ Điều Hành: Win8 32/64bits

Notes:
For TL-WN725N(TW)3.0

TL-WN725N_TW_V3_190909_Win8.1

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.38 MB
Hệ Điều Hành: Win8.1 32/64bits

Note:
For TL-WN725N(TW)3.0

TL-WN725N_TW_V3_190909_WinXP

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 8.30 MB
Hệ Điều Hành: Winxp 32/64bits

Note:
For TL-WN725N(TW)3.0

TL-WN725N_TW_V3_190909_Win7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.00 MB
Hệ Điều Hành: Win7 32/64bits

Note:
For TL-WN725N(TW)3.0

TL-WN725N_TW_V3_190909_Win10

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 10.53 MB
Hệ Điều Hành: Win10 32/64bits

Notes:
For TL-WN725N(TW) 3.0

TL-WN725N(UN)_V3_190529_MAC

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-06-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 6.03 MB
Hệ Điều Hành: MAC 10.14

1. For MAC 10.14.
2. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.

TL-WN725N(UN)_V3_190529_Win7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-06-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.99 MB
Hệ Điều Hành: Win7 32/64bits

1. For Win7 32/64bits.
2. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.

TL-WN725N(UN)_V3_190529_Win8.1

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-06-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 10.37 MB
Hệ Điều Hành: Win8.1 32/64bits

1. For Win8.1 32/64bits.
2. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.

TL-WN725N(UN)_V3_190529_Win8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-06-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 9.99 MB
Hệ Điều Hành: Win8 32/64bits

1. For Win8 32/64bits.
2. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.

TL-WN725N(UN)_V3_190529_WinXP

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-06-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 8.29 MB
Hệ Điều Hành: WinXP 32/64bits

1. For WinXP 32/64bits.
2. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.

TL-WN725N(EU)_V3_180807_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-08-20 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 50.40 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit/64bit

1. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.
2. For WinXP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit/64bit

TL-WN725N(EU)_V3_180807_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-08-20 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 23.39 MB
Hệ Điều Hành: Mac 10.8~10.13

1. For TL-WN725N(EU/US/ES) V3.
2. For Mac 10.8~10.13.

TL-WN725N(EU)_V3_180510_Linux_beta

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-05-10 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.89 MB
Hệ Điều Hành: Linux (kernel 2.6.18 ~ 4.4.3)

1. For TL-WN722N v3/TL-WN725N v3.
2. For Linux kernel 2.6.18 ~ 4.4.3.
3. Support monitor mode on ubuntu and mint.
4. This is a beta version; unknown bugs may still exist. The formal version is coming soon.

TL-WN725N(EU)_V3_Linux

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-02-27 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.52 MB
Hệ Điều Hành: Linux (kernel 2.6.18 ~ 3.19.3)

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.