Tải về cho TL-WN723N V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Tiện Ích

TL-WN723N_V3_Utility_150901

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-09-01 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 5.09 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X 10.7~10.10

Notes:

For TL-WN723N V3

TL-WN723N_V3_Utility_150702

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-07-02 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 35.9MB
Hệ Điều Hành: Win 8.1/8/7/XP/Vista

TL-WN723N_V3_Utility_130815

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-08-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 38.07 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TL-WN723N V3

TL-WN723N_V3_Utility

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-05-27 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin:
Hệ Điều Hành: WinXPVista/7/8

Notes:

Adding Windows 8 driver

Driver

TL-WN723N_V3_150909

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-09-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.45 MB
Hệ Điều Hành: Linux (kernel 2.6.18 ~ 3.19.3)

Notes:

For TL-WN723N V3

TL-WN723N_V3_150901

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-09-01 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 5.09 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X 10.7~10.10

Notes:

For TL-WN723N V3

TL-WN723N_V3_150702

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-07-02 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 13.65 MB
Hệ Điều Hành: Win XP/Vista/7/8/8.1

Notes:

Adding Windows 8.1 driver.

TL-WN723N_V3_130326

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-03-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.18 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Vista/7/8

Notes:

Adding Windows 8 driver

TL-WN723N_V3_130315

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2013-03-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.33 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TL-WN723N V3

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.