Tải về cho TL-WN722N V4

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V4

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

TL-WN722N _V4_190409_Win8.1

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 37.49 MB
Hệ Điều Hành: For Windows 8.1 32bit/64bit.

1. For TL-WN722N V4.
2. For Windows 8.1 32bit/64bit.
3. Optimize the installation wizard.

TL-WN722N_V4_190409_Win8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 37.11 MB
Hệ Điều Hành: Windows 8 32bit/64bit.

1. For TL-WN722N V4.
2. For Windows 8 32bit/64bit.
3. Optimize the installation wizard.

TL-WN722N_V4_190409_Win7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 37.11 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7 32bit/64bit.

1. For TL-WN722N V4.
2. For Windows 7 32bit/64bit.
3. Optimize the installation wizard.

TL-WN722N_V4_191211_Mac10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 9.74 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15. 

1. For Mac OS 10.15. 
2. For TL-WN722N v3.0&v4.0, TL-WN727N v5.20, TL-WN725N v3.0.
3. Fixed the bug which cannot uninstall driver Mac OS 10.15 by double clicking Uninstall. command file.

TL-WN722N_V4_190409_WinXP

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 35.41 MB
Hệ Điều Hành: For Windows XP 32bit/64bit.

1. For TL-WN722N V4.
2. For Windows XP 32bit/64bit.
3. Optimize the installation wizard.

TL-WN722N_V4_190409_Win10/11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 37.65 MB
Hệ Điều Hành: Windows 10/11 32bit/64bit.

1. For TL-WN722N V4.
2. For Windows 10/11 32bit/64bit.
3. Optimize the installation wizard.

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.