Tải về cho TG-3468 V4

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V4

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

TG-3468_V4_200919_win10_win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-10-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.10 MB
Hệ Điều Hành: Win10/11

For TG-3468(UN) 4.0.
For win10/11 x32/64.

TG-3468(UN)_V4_200919_winvista

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-10-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.07 MB
Hệ Điều Hành: WinVista

For TG-3468(UN) 4.0.
For windows vista 32/64bits.

TG-3468(UN)_V4_200919_winxp

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-10-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 930.68 KB
Hệ Điều Hành: WinXP

For TG-3468(UN) 4.0.
For Windows XP 32/64bits.

TG-3468(UN)_V4_200906_win8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-10-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.19 MB
Hệ Điều Hành: Win8

For TG-3468(UN) 4.0.
For Windows 8 32/64bits.

TG-3468(UN)_V4_200906_win8.1

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-10-29 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.19 MB
Hệ Điều Hành: Win8.1

1. For TG-3468(UN) 4.0. 
2. For windows 8.1 32/64bits.

TG-3468(UN)_V4_200305_win7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-03-11 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.28 MB
Hệ Điều Hành: windows 7 32/64bits

1. For TG-3468(UN) 4.0. 
2. For Windows 7 32/64bits.

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

From United States?

Get products, events and services for your region.