Làm thế nào để cài đặt Network Adapter bằng cách tải bằng tay các tập tin driver

User Application Requirement
Updated 07-27-2012 16:07:19 PM 63600
This Article Applies to: 

Bước 1 : Cắm Adapter vào khe PCI của máy tính và khởi động máy tính lên

Bước 2 : Máy tính sẽ dò tìm adapter và sẽ hiện ra của sổ Found New Hardware Wizard, click chọn Install from a list or specific location (Advanced) sau đó bấm Next

Bước 3 : Chọn Don´t search. I will choose the driver to install và click Next

Bước 4 : Chọn "Network adapter" và click Next

Bước 5 : Click Have Disk...

Lưu ý : Không chọn Network Adapter được liệt kê trong cửa sổ dưới đây

Có thể cửa sổ dưới đây sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn thay vì cửa sổ ở trên, và cũng vui lòng không chọn bất kỳ network adapter nào trong danh sách ở cửa sổ này và click "Have Disk"

Bước 6 : Sau đó cửa sổ định tuyến tập tin được hiện ra, vui lòng xác định và chọn đúng tập tin driver dành cho hệ điều hành của bạn và click Open

Ví dụ : Driver dành cho Windows XP là tập tin con trong thư mục WINXP

Bước 7 : Click Next và đợi cho driver cài đặt hoàn tất

Bước 8 : Có thể cửa sổ dưới đây sẽ xuất hiện trong quá trình cài đặt, bạn hãy click “Continue Anyway” để hoàn tất việc cài đặt

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.