Setup Video

 • How to Resolve Double NAT using Starlink

 • How to Configure a TP-Link Router with Starlink

 • How to Set Up TP-Link Archer AX80 Wi-Fi 6 Router(For EU and JP version only)

  This video will show you how to configure TP-Link Archer AX80 Wi-Fi 6 router.

  More Fold

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer AX80(EU)_V1_1.1.1 Build 20240129

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-07 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 29.15 MB

Note:
Enhance system stability;
Optimized WAN connection stability.

Archer AX80(EU)_V1_1.1.0 Build 20230915

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-10-13 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 29.04 MB

Note:
1. After upgrading to this firmware, you cannot roll back the old firmware;
2. Newly support EasyMesh with ethernet backhaul;
3. Newly support IoT Network;
4. Newly support WireGuard VPN;
5. Newly support Flow Control function;
6. Newly support Device isolation;
7. Enhanced system stability.

Archer AX80(EU)_V1_1.0.4 Build 20230829

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-08-31 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 25.22 MB

This update is recommended for all users and provides important security updates.

Modifications and Bug Fixes
1. Enhance device security;
2. Improve the stability of the equipment.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your TP-Link device's firmware to the latest version.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
20190321(EU)-AP
Access Point
Multi-language
20190321(EU)-Router
Router
Multi-language

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.