Kan inte ansluta till deco nätverket trådlöst. SE

If Something Goes Wrong
Updated 04-06-2020 09:30:16 AM 6183
This Article Applies to: 

Det kan vara olika anledningar varför en klient inte kan ansluta sig till ditt trådlösa nätverk.
 

En del enheter som endast stödjer 2,4GHz bandet kan ha problem att ansluta sig till trådlösa
nätverk som sänder på både 2,4GHz och 5GHz vilket deco systemet gör som standard.
Prova att stänga av ena bandet och försök ansluta klienten igen.


En del enheter kan få problem om funktionen Snabb roaming är aktiverat.
Prova stäng av Snabb roaming och försök ansluta klienten igen.

 

 

 

Om klienten misslyckas att ansluta med felmeddelandet "Wrong password" så kan det bero på att det råkat adderas ett mellanslag i slutet av lösenordet, så kontrollera lösenordet och jämför med antalet tecken som lösenordet innehåller.

 

I deco appen , ändra till Mer fliken och klicka på Wi-Fi.

 

På sidan Wi-Fi inställningar, klicka på lösenordsraden

 

På sidan Huvudnätverk, verifiera lösenordet och jämför med antalet tecken som det innehållerLösensordet password är 8 tecken långt medans deco appen indikerar att lösenordet innehåller 9 tecken, med största sannolikhet så har ett mellanslag inkluderats efter lösenordet. Ställ dig på lösenordsraden och radera extra tecknet.
Verifiera antalet tecken som lösenordet innehåller och verifiera med vad deco appen indikerar.

 

OBS! Undvik att använda å, ä eller ö i nätverksnamnet och lösenordet.
Det kan medföra att vissa klienter inte kan anslutas sig till det trådlösa näverket.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.