Hur gör man en reset/återställning av en kasa kamera? (SE)

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 05-14-2020 08:54:43 AM 53609
This Article Applies to: 

Denna guide visar hur man gör en reset/återställning av sin kasa kamera. Det finns 2 olika sätt man kan göra detta på, via kasa appen eller genom att trycka på reset knappen.

 

Hur man gör en reset/återställning via reset knappen?

Det finns 2 olika typer av återställning/reset, mjuk som behåller kamerans inställningar (förutom nätverksinställningarna) och hård som innebär att man gör en fabriksåterställning, dvs att alla konfiguration raderas.

  • En mjuk återställning/reset behåller alla konfiguration förutom nätverksinställningarna. Tryck in och håll i RESET knappen i 3s till 15s till kamerans lampa långsamt börjar blinka orange.
     
  • En hård återställning/reset innenbär att all konfiguration raderas. Tryck in och håll i RESET knappen i 15s eller längre, till kamerans lampa snabbt börjar blinka orange. .

 

Längre ner i denna guide hittar du var reset knappen finns på respektive kasa kamera.

 

Hur gör man en reset via kasa appen?

Man kan endast göra en reset av kameran via kasa appen om kameran är online och lyser grönt. En reset via kasa appen är detsamma som en hård återställning/reset, dvs alla konfiguration raderas.

Starta kasa appen och klicka på den kamera som du vill göra en återställning av. På kamera sidan, klicka på kugghjulet längst upp i högra hörnet för att komma till Device Settings sidan. Klicka på Remove Device för att göra en hård återställning/reset av kameran.

Efter återställning/reset så skall kamerans lampa lysa orange och grönt.

 

KC120: 

Ta av den magnetiska plastkåpan så sitter på kamerans baksida. På överdelen till höger hitter du RESET knappen, se bild nedan.

https://static.tp-link.com/image001_1570500812503y.png

 

 

KC110:

För att komma åt reset knappen så behöver man föra kamerans lins uppåt tills reset knappen blir tillgänglig, se bild nedan.

https://static.tp-link.com/image002_1570500823440k.jpg

 

 

KC200:

Avlägsna den magnetiska hållaren. Reset kanppen finns på undersidan av kameran inärheten av usb kabeln, se bild nedan

https://static.tp-link.com/image003_1570500841516e.jpg

 

 

 

För mer detaljerad information, se respektive kameras user guide.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.