Mäta signalstyrkan? SE

Configuration Guide
Updated 09-03-2019 11:43:40 AM 6516
This Article Applies to: 

Det finns många olika parametrar som kan påverka signal styrkan för ditt trådlösa nätverk och som sin tur påverkar din uppkoppling. Trådlösa nätverk mår bäst i öppen planlösning, olika material påverkar/dämpar signalen olika mycket.

Installera din trådlösa router (gärna så centralt som möjligt i din bostad) och börja därefter mäta signalstyrkan (görs enklast med en telefon) på olika platser för att få en uppfattning var man kan behöva addera en accesspunkt, range extender eller powerline enhet för att förbättra den trådlösa täckningen.

Har man en android telefon som finns appar som Wifman eller Wifi Analyzer (Wifi Analyser finns även för Windows 10) som man kan hämta hem ifrån Google Play. Bägge ger bra information om signalstyrka, kanal som används och information om närliggande trådlösa nätverk.

 

På Apple IOs så kan man använda sig av Apple Airport appen även om man inte har en Airport Extreme.
Hämta hem Apple Airport ifrån Apple Store.

 

Öppna Inställningar och markera Airport appen. Aktivera Wi-Fi sökare.

 

Öppna där efter Airport appen och gör en Wi-Fi sökning

Nu bör du se alla tillgänglig nätverk, vilken kanal som används samt signal styrkan (RSSI).

 

En signal styrka (RSSI) mellan 40-60dbm är bra, när signal styrkan börja närma sig 75-80dbm så kommer den uppkopplade enheten att koppla ifrån alternativt försöka ansluta sig mot en annan accesspunkt på samma nätverk. Det är klienten (uppkopplade enheten) som avgör när den kopplar ner eller byter till en accesspunkt med starkare signal.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.