Vanliga frågor och svar. SE

Further Assistance
Updated 07-03-2019 11:08:08 AM 24970
This Article Applies to: 

Följande dokument är en sammanställning över dom vanligaste frågorna vi får in angående våra trådlösa routrar.

 

Q: Hur kan jag logga in för att göra konfigurationsförändringar?
A: Följande guide visar hur du loggar in i webb administrationsgränssnittet för routern.
     https://www.tp-link.com/se/support/faq/1523/

Q: Behöver jag vara ansluten till internet för att logga in i webb administrationsgränssnittet?
A: Nej, man behöver vara ansluten mot routerns nätverk antingen trådlöst eller trådbundet.

Q: Finns det någon app som jag kan använda för att konfigurera min trådlösa router?
A: Flera av trådlösa router modellerna går att konfigurera via Tether appen som finns att hämta hem ifrån
     Apple Store eller Google play.
   
Q: Hur vet jag ifall min trådlösa router stödjs av Tether appen?
A: På följande sida kan du se vilka routrar som stödjs i Tether appen. https://www.tp-link.com/se/tether_compatibility_list/

 

Q: Hur ändrar man DNS inställningarna för min router?
A: Följande guider visar hur man ändra DNS inställningarna för routern.
     Har du ett deco mesh system, använd följande guide. https://www.tp-link.com/se/support/faq/1855/
     För våra trådlösa routrar, använd följande guide. https://www.tp-link.com/se/support/faq/1712/

 


Q: Tidigare kunde jag komma åt mina ip kameror utan att behäva vara ansluten till samma nätverk, varför kan jag inte göra det nu?
A: Flera av mobila bredbandsleverantörerna har gått över till CGnat (Carrier Gade NAT) lösning vilket medför att wan ip adressen
     som visas i routerns webb administrationsgränssnitt kanske inte alls är den publika adress som din mobila bredbandslevernatör
     använder för att koppla upp din router mot internet. 

Q: Hur vet jag ifall min bredbandsleverantör använder CGnat lösning?
A: Om wan ip adressen i webb administrationsgränssnittet börjar med 100.x.x.x så använder troligtvis din bredbandsleverantör 
     CGnat lösning.

Q: Vad kan jag göra för att få en publik wan ip adress?
A: Tilldelning av wan ip adressen och hur dom olika mobilbredband leverantörerna kopplar upp sig mot internet hanteras utav
     respektive bredbandslevernatör. Det är inget som du kan styra/konfigurera i routern. För att få en publik ip adress tilldelad så 
     behöver du kontakta din bredbandsleverantör.

 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.