Q&A om powerline funktionen i deco P7. SE

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 05-10-2019 13:22:18 PM 851
This Article Applies to: 

Deco P7 mesh systemet är ett hybrid Wi-Fi system. Det sitter ett PLC chipset i ström adaptern som ger möjlighet till PLC (powerline) funktion.

 

Hur aktiverar man PLC (powerline) funktionen?
När 2 eller flera deco P7 enheter konfigureras via deco appen på samma deco nätverk så aktiveras funktionen.

 

Kan man använda deco P7 tillsammans med andra powerline produkter?
Deco P7 powerline funktionen fungerar endast med andra deco P7 enheter i samma deco nätverk.

 

Hur vet man vilken hur don olika deco P7 enheterna kommunicerar med varandra?
Powerline funktionen kopplas endast in ifall det finns 2 eller flera deco P7 enheter installerade på samma deco nätverk.
Om enheterna är ihop kopplade via ethernet kabel så går kommunikationen via den, annars går kommunikationen mellan deco P7 enheterna via Wi-Fi och powerline.

 

Hur vet jag att powerline funktionen är aktiv?
PLC (powerline) lampan visar om funktionen är aktiv eller ej.
Rött signal så är den en dålig signal eller att den misslyckats koppla ihop med övriga powerline enheter.
Grön signal så fungerar powerline funktionen.

 

Vad kan jag göra ifall powerline funktionen inte fungerar?

  1. Säkerhetställ att alla deco P7 enheter är kopplade till samma el central. 
  2. Prova koppla in deco P7 enheten i ett annat uttag. Den skall kopplas in direkt i uttaget, ej via grenuttag.
  3. Undvik koppla in deco P7 enhet på samma grupp som har hushållsmaskiner med hög strömförbrukning ansluten
    (ex, vattenkokare, dammsugare, diskmaskin, tvättmaskin etc) .

 

English version, use following guide: https://www.tp-link.com/se/support/faq/2401

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.