Tại TP-Link, nhân viên là tài sản quý giá nhất
TP-Link luôn coi trọng nhân viên như tài sản quý giá nhất của mình. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Công ước Bảo vệ Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đảm bảo tôn trọng và bảo vệ quyền con người, đồng thời thúc đẩy bình đẳng.

Chúng tôi cam kết tạo ra một nền tảng giúp nhân viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển sự nghiệp và hiện thực hóa các giá trị cá nhân. Cam kết này mang lại nhiều cơ hội đa dạng cho sự phát triển toàn diện của đội ngũ nhân viên.

Văn hóa Cởi mở và Khích lệ

TP-Link: Thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập
Tại TP-Link, chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Chúng tôi tôn trọng từng nhân viên, coi trọng những tài năng và tiềm năng độc đáo của họ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chung trong toàn tổ chức. Chúng tôi kiên quyết chống lại nạn lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử và quấy rối, đảm bảo bảo vệ quyền lợi của tất cả nhân viên.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi lao động của nhân viên nữ, bảo vệ quyền lợi của họ trong các giai đoạn nhạy cảm như thai sản.

 

Khai phá Tài năng và Phát triển Tiềm năng

Lấy kim chỉ nam là "xây dựng một tổ chức học tập giúp nhân viên toàn diện nâng cao năng lực và phẩm chất," TP-Link đã xây dựng một hệ thống đào tạo kết hợp "kiến thức tổng quát + chuyên môn + quản lý." Bên cạnh đó, chúng tôi còn phát triển hệ thống học trực tuyến nội bộ - TP-Link Learning - cung cấp cho mọi nhân viên quyền truy cập dễ dàng vào các nguồn tài liệu học tập. Nền tảng này nuôi dưỡng môi trường "học tập bền vững," thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn liên tục.

  • 655 

    Buổi đào tạo và phát triển nội bộ

  • 1,185 

    2022 Hội thảo Training cả Trực tuyến và Offline

Tìm hiểu thêm

From United States?

Get products, events and services for your region.