TP-Link đã xây dựng một hệ thống quy tắc ứng xử và quản lý toàn diện đặt trọng tâm vào đạo đức kinh doanh. Thông qua Sổ tay Nhân viên, chúng tôi vạch ra các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và kinh doanh mà tất cả nhân viên cần tuân thủ, ngăn chặn tham nhũng và cạnh tranh không lành mạnh ngay từ gốc rễ. Bên cạnh đó, dựa trên những thành tựu đạt được trong việc quản lý tính liên tục kinh doanh, chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ sự phát triển kinh doanh của mình trước các thảm họa thiên nhiên lớn, xung đột chính trị quốc tế và tranh chấp thương mại.

Đạo đức Kinh doanh

 • 20

  Đào Tạo Về Liêm Chính Và Tự Giác

  Trong năm 2022, chúng tôi đã tổ chức 20 buổi đào tạo về liêm chính và tự giác, tiếp cận được 1.263 cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện 60 nhiệm vụ kiểm soát nội bộ cụ thể, trong đó có 11 nhiệm vụ dành riêng cho đạo đức kinh doanh..

 • 0 

  Giám Sát Và Đẩy Lùi Tham Nhũng

  Với lập trường "Không khoan nhượng đối với tham nhũng", TP-Link đã triển khai cơ chế báo cáo và tăng cường hệ thống giám sát, bao gồm các hòm thư điện tử chuyên dụng để tiếp nhận báo cáo. Chúng tôi trân trọng cả những báo cáo có ghi rõ danh tính và báo cáo ẩn danh, đồng thời chấp nhận các kênh và phương thức báo cáo đa dạng.

 • 87.95 %

  Tỷ lệ Ký kết Thỏa thuận về Trung Thực và Liêm Chính

  TP-Link củng cố nền tảng đạo đức kinh doanh trong toàn bộ hoạt động của mình, chủ yếu thông qua việc xác nhận Thỏa thuận về Trung Thực và Liêm Chính. Cho đến nay, 87,95% nhà cung cấp của chúng tôi đã ký kết thỏa thuận này, trong đó tỷ lệ ký kết giữa các nhà cung cấp vật liệu sản xuất đạt 92,59%. 

Xác định và Quản lý Rủi ro

TP-Link luôn chú trọng vào việc kiểm tra, đánh giá và xác định rủi ro toàn diện trên tất cả các khâu Nghiên cứu & Phát triển, Mua hàng, Sản xuất, Logistics và Dịch vụ kỹ thuật. Song song đó, chúng tôi đang từng bước xây dựng Hệ thống Quản lý Tính liên tục Kinh doanh (BCMS). Mục tiêu phát triển và cải tiến không ngừng của chúng tôi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng phục hồi của tổ chức TP-Link, giúp chúng tôi chủ động quản lý và giảm thiểu hiệu quả tác động của các rủi ro kinh doanh.      

 • Đa dạng hóa Nguồn lực

 • Quy Trình Cung Cấp Đơn Giản

 • Chiến Lược Lưu Trữ

 • Khả năng phục hồi Công suất

 •  

  Đánh giá vòng Đời Sản Phẩm

Tìm hiểu thêm

From United States?

Get products, events and services for your region.