Là một công ty luôn tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 27001 & ISO27701, TP-Link đặt cam kết về tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu lên hàng đầu. Chúng tôi đã xây dựng được lòng tin và sự uy tín vững chắc cho các đối tác và nhà đầu tư, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của an ninh mạng trong kỷ nguyên số, TP-Link không ngừng nỗ lực phát triển nhằm mang đến cho khách hàng một cuộc sống an toàn, tiện lợi và đầy đủ kết nối.

 • 15 

  Tài liệu Quản lý Quy định GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung)

  Bảo Mật Thông Tin Và Quyền Riêng Tư

  TP-Link đã xây dựng một hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu vững chắc, gồm bốn cấp, bao gồm DPO (Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu), DPMO (Văn phòng Quản lý Bảo vệ Dữ liệu), DPR (Ủy ban Rủi ro Dữ liệu) và các phòng ban kinh doanh khác nhau. Sau khi hoàn thành các giai đoạn ban đầu để tuân thủ GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung), chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và không ngừng củng cố hệ thống an ninh thông tin để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho khách hàng.

 • 93.18%

  Sự Hài Lòng Trực Tiếp Của Khách Hàng trong năm 2022

  Bảo vệ Quyền lợi và Lợi ích của Khách hàng

  TP-Link: Vượt trên sự hài lòng của khách hàng, hướng đến bảo vệ quyền lợi chính đáng. Không chỉ cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng, TP-Link còn luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật lệ và quy định. Chúng tôi tích hợp chặt chẽ việc bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của khách hàng vào chiến lược quản trị doanh nghiệp, phát triển văn hóa doanh nghiệp và chiến lược tăng trưởng kinh doanh.

 • 185

  Buổi đào tạo nhà cung cấp

  Đào tạo và Truyền thông Nhà cung cấp

  TP-Link thực hiện đánh giá toàn diện các rủi ro trong chuỗi cung ứng, bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Bằng cách triển khai các biện pháp phù hợp, chúng tôi đảm bảo sự ổn định và an toàn cho chuỗi cung ứng của mình, bao gồm rủi ro vĩ mô, rủi ro vận hành, rủi ro lưu trữ và vận chuyển, cũng như các rủi ro về đạo đức.

Tìm hiểu thêm

From United States?

Get products, events and services for your region.