Các câu hỏi chung về Dịch vụ HomeShield Pro

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 05-04-2022 09:55:10 AM 38577
This Article Applies to: 

Q1. Tôi nên làm gì nếu Dịch vụ HomeShield Pro của tôi không được kích hoạt sau khi đã được lập hóa đơn?

A. Vui lòng khởi động lại sản phẩm TP-Link của bạn hoặc đăng nhập lại ID TP-Link trên Ứng dụng Tether/Deco. Nếu dịch vụ HomeShield Pro vẫn không có hiệu lực sau 2 giờ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của TP-Link.

 

Q2. Làm cách nào để hủy Đăng ký Liên tục HomeShield Pro?

A. Android: Đi tới ứng dụng Google Play và nhập “Đăng ký” vào thanh bên, sau đó tìm ỨNG DỤNG Tether TP-Link. Bạn có thể nhập nó và hủy đăng ký.

iOS: Đi tới Cài đặt và nhập “Đăng ký” sau khi đăng nhập vào cài đặt Apple Cloud của bạn, sau đó chọn ỨNG DỤNG TP-Link Tether và hủy đăng ký.

 

Q3. Làm cách nào để xác nhận rằng Dịch vụ HomeShield Pro của tôi đã được kích hoạt thành công?

A. Sau khi đăng ký thành công, tất cả Cài đặt HomeShield của router TP-Link của bạn, chẳng hạn như Bảo vệ thời gian thực, sẽ được kích hoạt thành công. Hoặc bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về đăng ký HomeShield bằng cách nhấp vào thẻ HomeShield ở phía bên trái của ỨNG DỤNG Tether/Deco.

 

 

 

Q4. Tôi có thể được hoàn lại tiền sau khi mua Dịch vụ HomeShield Pro không?

A. Nếu Dịch vụ HomeShield Pro chủ động bị hủy hoặc chấm dứt trong thời gian hiệu lực, phí đăng ký sẽ không được hoàn lại trong thời gian này. Nếu bạn là thành viên đăng ký liên tục, bạn có thể hủy đăng ký Dịch vụ HomeShield Pro và sẽ không bị tính phí sau khi chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn kết thúc.

 

Q5. Khi nào Dịch vụ HomeShield Pro của tôi sẽ hết hạn?

A. Dịch vụ HomeShield Pro của bạn sẽ tự động gia hạn vào cuối chu kỳ thanh toán trừ khi bạn chọn hủy đăng ký. Sau khi hủy Đăng ký HomeShield Pro, vui lòng kiểm tra thời hạn hiệu lực hiện tại của Dịch vụ HomeShield Pro của bạn bằng cách nhấp vào thẻ HomeShield trong thanh bên của ỨNG DỤNG Tether/Deco.

 

Q6. Tôi có phải thay đổi ID Apple/ID Google khác để đăng ký Dịch vụ HomeShield Pro cho router TP-Link khác không?

A. Giới hạn trong quản lý đăng ký, hiện tại một ID Apple hoặc ID Google chỉ có thể đăng ký Dịch vụ HomeShield Pro cho một thiết bị. Nếu bạn cần đăng ký cùng một dịch vụ cho một thiết bị khác, vui lòng thay đổi ID Apple hoặc ID Google của bạn.

 

Q7. Làm cách nào để chuyển đăng ký HomeShield Pro sang một router TP-Link khác?

A. Nhấp vào thẻ HomeShield trong thanh bên Ứng Dụng Tether/Deco và vào giao diện đăng ký HomeShield Pro, dưới ID TP-Link của bạn, giới hạn thiết bị hiện tại được hiển thị. Truy cập nó và bạn có thể chuyển đổi mạng trên trang "Chọn mạng".

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.