Cách cài đặt tính năng Bảo vệ thời gian thực HomeShield trên Router / Deco TP-Link

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-10-2022 09:45:49 AM 41475
This Article Applies to: 

Bảo vệ thời gian thực chỉ dành cho người dùng HomeShield Pro. Có ba cách để đảm bảo mạng gia đình và các thiết bị IoT của bạn vẫn an toàn: bằng cách chặn các trang web độc hại, bằng cách bảo vệ mạng gia đình và các ứng dụng của bạn chống lại các cuộc tấn công bên ngoài và loại bỏ các lỗ hổng bảo mật và bằng cách ngăn các thiết bị bị nhiễm gửi thông tin nhạy cảm hoặc các mối đe dọa bảo mật cho máy khách bên ngoài mạng của bạn và xác định các thiết bị IoT và ngay lập tức giám sát hiệu suất bảo mật của chúng khi chúng tham gia vào mạng.

Trước khi bắt đầu:

  • Bạn phải có router TP-Link HomeShield và có thiết bị iOS chạy iOS 9 trở lên hoặc thiết bị Android chạy Android 4.2 trở lên.
  • Bạn đã tải xuống và cài đặt ứng dụng TP-Link Tether / TP-Link Deco trên thiết bị của mình.

Làm theo các bước bên dưới để cài đặt tính năng này:

Lưu ý: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ lấy ứng dụng Deco làm ví dụ minh họa cấu hình.

1. Mở ứng dụng Deco. Vuốt sang phải để mở menu và chọn HomeShield Pro.

 

2. Chọn một mạng mong muốn để áp dụng HomeShield Pro.

 

 

3. Chuyển đến tab Mạng (Network) và tìm module Bảo vệ Mạng (etwork Protection). Sau đó, bạn có thể kiểm tra các chi tiết bảo mật như các mối đe dọa bị chặn.

 

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.