Tại sao tôi không thể đăng ký dịch vụ HomeShield Pro?

Xử lý sự cố
Updated 03-21-2022 07:51:15 AM 37409
This Article Applies to: 

Nếu bạn không đăng ký được dịch vụ HomeShield Pro, vui lòng tham khảo cách khắc phục sự cố sau:

Đối với iOS

  1. Kiểm tra xem phiên bản iOS của bạn có phải là iOS10 trở lên hay không.
  2. Đảm bảo mạng của bạn ổn định để tải đăng ký dịch vụ.

Đối với Android

  1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Google Play trên điện thoại của mình.
  2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google của mình chưa.
  3. Đảm bảo mạng của bạn ổn định để tải đăng ký dịch vụ.
  4. Đảm bảo rằng phiên bản hệ thống của điện thoại là api3 trở lên.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.