Cách định cấu hình tính năng HomeShield Scan trên Router TP-Link

Hướng dẫn cấu hình
Updated 04-13-2022 04:15:14 AM 49585
This Article Applies to: 

Quét mạng để kiểm tra mạng của bạn thường xuyên để xác định các rủi ro tiềm ẩn, do đó cải thiện hiệu suất và bảo mật mạng của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu:

  • Bạn phải có router TP-Link HomeShield và có thiết bị iOS chạy iOS 9 trở lên hoặc thiết bị Android chạy Android 4.2 trở lên.
  • Bạn đã tải xuống và cài đặt ứng dụng Tether TP-Link / Deco TP-Link trên thiết bị của mình.

Làm theo các bước bên dưới để thiết lập tính năng này:

Lưu ý: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ lấy ứng dụng Tether làm ví dụ minh họa cấu hình.

  1. Mở ứng dụng Tether TP-Link. Nhấn vào menu hamburger và nhấn Đăng nhập. Sử dụng ID TP-Link của bạn để đăng nhập. Nếu bạn không có ID TP-Link, hãy nhấn vào Đăng ký. Ứng dụng Tether sẽ hướng dẫn bạn phần còn lại. Tham khảo Cách tạo ID TP-Link để được hướng dẫn chi tiết hơn.

https://static.tp-link.com/image001_1499321806805h.jpg  

  1. Chọn router TP-Link HomeShield mong muốn và đăng nhập. Nhấn vào menu HomeShield ở dưới cùng. Nếu bạn chưa liên kết router này với ID TP-Link của mình, hãy liên kết router này để sử dụng dịch vụ HomeShield.

  1. Nhấn vào Quét để bắt đầu quét mạng. Nó sẽ quét toàn bộ mạng của bạn, kiểm tra từng thiết bị được kết nối và phân tích tắc nghẽn kênh,

  1. Nhấn vào Bảo mật mạng để xem tiến trình quét và các mục bảo mật mạng chi tiết.

     5. Nhấn vào Hiệu suất mạng để kiểm tra tình trạng tắc nghẽn kênh và nhấn vào Tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất mạng của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.