Cách định cấu hình tính năng Phần thưởng HomeShield trên Router TP-Link

Hướng dẫn cấu hình
Updated 03-10-2022 04:35:08 AM 33021
This Article Applies to: 

Phần thưởng là một cách dễ dàng để cung cấp thêm thời gian sử dụng Internet cho con bạn. Phần thưởng chỉ dành cho người dùng HomeShield Pro. Xem Cách đăng ký TP-Link HomeShield Pro để biết hướng dẫn chi tiết.

Trước khi bạn bắt đầu:

  • Bạn phải có Router TP-Link HomeShield và có thiết bị iOS chạy iOS 9 trở lên hoặc thiết bị Android chạy Android 4.2 trở lên.
  • Bạn đã tải xuống và cài đặt ứng dụng TP-Link Tether / TP-Link Deco trên thiết bị của mình.

Làm theo các bước bên dưới để thiết lập tính năng này:

Lưu ý: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ lấy ứng dụng Tether làm ví dụ minh họa cấu hình.

  1. Mở ứng dụng Tether TP-Link. Nhấn vào menu hamburger   và nhấn Đăng nhập. Sử dụng ID TP-Link của bạn để đăng nhập. Nếu bạn không có ID TP-Link, hãy nhấn vào Đăng ký. Ứng dụng Tether sẽ hướng dẫn bạn phần còn lại. Tham khảo Cách tạo ID TP-Link để được hướng dẫn chi tiết hơn.

https://static.tp-link.com/image001_1499321806805h.jpg  

  1. Chọn Router TP-Link HomeShield mong muốn và đăng nhập. Nhấn vào menu HomeShield ở dưới cùng. Nếu bạn chưa liên kết router này với ID TP-Link của mình, hãy liên kết router này để sử dụng dịch vụ HomeShield.

     3. Trên thẻ Quyền Kiểm soát của phụ huynh, hãy nhấn vào thành viên gia đình bạn muốn tặng thưởng.

  1. Bạn có thể xem các hoạt động trực tuyến của thành viên này, nhấn vào Phần thưởng để có thêm thời gian. Đặt khoảng thời gian phần thưởng mà bạn muốn trao. Theo mặc định là 1 giờ.

Lời khuyên: Các thành viên trong gia đình có thể yêu cầu phần thưởng trực tuyến khi họ sử dụng hết thời gian trực tuyến và tất nhiên, bạn có thể đồng ý hoặc từ chối phần thưởng đó.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.