Cài đặt Deco chính không thành công

Xử lý sự cố
Updated 02-07-2022 06:34:25 AM 561781
This Article Applies to: 

Bạn có thể gặp phải một trong các vấn đề sau, hoặc mã lỗi xuất hiện trong suốt quá trình cấu hình cơ bản của Deco chính, khi bạn gặp phải vấn đề, vui lòng tham khảo gợi ý sau để xử lý vấn đề. 

Lưu ý: Nếu bạn đã thử tất cả các cách khắc phục sự cố nhưng Deco vẫn không hoạt động, bạn có thể thử thay đổi cáp Ethernet khác từ Deco chính sang modem router của mình.

Đèn LED trên Deco không bình thường

1. Đèn LED không nhấp nháy xanh

Tìm nút RESET ở mặt dưới của Deco, nhấn nó trong một giây, sau đó thả ra, đèn LED trên Deco chính sẽ chuyển sang màu vàng, sau đó đợi 2 phút cho đến khi đèn LED chuyển sang nhấp nháy xanh.

2. Đèn LED tắt

Thay đổi bộ chuyển đổi nguồn và ổ cắm điện để thử. Đó có thể là sự cố với thiết bị Deco, bộ chuyển đổi nguồn hoặc ổ cắm điện.

Nếu các gợi ý trên không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn nên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ TP-Link.

 

Gặp khó khăn khi tìm tên Wi-Fi mặc định của Deco hoặc không thể kết nối với tên Wi-Fi mặc định

Lưu ý: bước này chỉ có trên Deco P9, M4, E4 và Deco W2400

1. Đặt lại Deco bằng cách nhấn nút reset dưới cùng trong 1 giây.

2. Khởi động lại điện thoại của bạn, tắt Wi-Fi / WLAN trên điện thoại và bật lại; thử một chiếc điện thoại khác.

3. Kiểm tra xem điện thoại có chương trình VPN đang chạy hay không. Nếu có, vui lòng tắt chương trình VPN để dùng thử.

4. Đặt một Deco khác làm Deco chính.

 

Gặp khó khăn về "Đang tìm Deco", Mã Lỗi: Chúng tôi không thể tìm thấy Deco

Đối với Deco M5, P7 và M9 Plus

1. Tắt Bluetooth rồi bật lại trên điện thoại di động. Nếu có thiết bị Bluetooth được kết nối với điện thoại, vui lòng ngắt kết nối tạm thời.

2. Buộc đóng ứng dụng (không để ứng dụng deco chạy trong nền), sau đó khởi chạy ứng dụng để định cấu hình lại Deco chính.

3. Sử dụng một thiết bị Deco khác làm Deco chính; sử dụng điện thoại khác để định cấu hình Deco nếu bạn có.

Lưu ý: Đối với thiết bị phiên bản iOS 13 trở lên, vui lòng chuyển đến Cài đặt trên thiết bị iOS, tìm ứng dụng Deco và bật quyền Bluetooth cho ứng dụng Deco.

Đối với Deco P9, M4, E4, và Deco W2400

1. Di chuyển điện thoại đến gần Deco chính. Đảm bảo rằng điện thoại đã kết nối với Wi-Fi Deco và có địa chỉ IP hợp lệ.

2. Buộc đóng ứng dụng Deco (không để ứng dụng deco chạy ẩn), sau đó khởi chạy ứng dụng để định cấu hình lại Deco chính.

3. Sử dụng một đơn vị Deco khác làm Deco chính, sử dụng điện thoại khác để cấu hình Deco nếu bạn có.

Gặp khó khăn khi "Phát hiện loại kết nối Internet" Mã lỗi: Có vẻ như Deco không được kết nối đúng cách.

1. Xác nhận kết nối có dây giữa Deco chính và modem vẫn ổn.

2. Sử dụng cáp Ethernet khác để kết nối modem và Deco chính, thay đổi các cổng LAN trên modem để thử.

3. Thay đổi cổng trên Deco để thử hoặc kết nối một Deco khác với modem, sau đó cài đặt lại mạng Deco.

 

Gặp vấn đề khi “Tạo mạng Wi-Fi” Mã lỗi: Không tạo được mạng Wi-Fi

Kiểm tra trạng thái đèn LED trên Deco chính, nếu đèn LED có màu xanh lục sáng hoặc màu trắng sáng, có nghĩa là Deco đã được cài đặt thành công.

Bạn có thể buộc đóng ứng dụng Deco, đi tới trang Cài đặt -> Wi-Fi của điện thoại để kết nối mạng Wi-Fi mới và sau đó bạn có thể tận hưởng mạng của Deco.

 

Gặp vấn đề “Kết nối với mạng Wi-Fi của bạn” Mã lỗi: Không kết nối được với XXXX (tên Wi-Fi mới)

Kiểm tra xem điện thoại có chương trình VPN đang chạy hay không. Nếu có, vui lòng tắt chương trình VPN, sau đó nhấn vào “Thử lại (Try Again)” trong ứng dụng Deco.

 

Gặp vấn đề khi "Kiểm tra kết nối Internet" Mã lỗi: Không thể kết nối với Internet

1. Nhấn “Bỏ qua bước này” ở cuối trang lỗi, trên ứng dụng Deco, nhấp vào Khác-> Nâng cao-> IPv4, kiểm tra địa chỉ IP WAN của Deco và thay đổi máy chủ DNS thành 8.8.8.8 để tìm cố gắng. Đây là hướng dẫn.

2. Kết nối trực tiếp máy tính với modem, kiểm tra xem máy tính có truy cập internet hay không, nếu không có kết nối internet trên máy tính, bạn nên liên hệ với ISP.

Nếu máy tính có truy cập internet, hãy sử dụng cùng một cáp Ethernet và cùng một cổng trên modem kết nối với Deco chính, sau đó kiểm tra xem Deco có hoạt động hay không.

3. Nếu bạn có một router cũ, hãy kết nối các thiết bị mạng của bạn dưới dạng router chính của modem-router cũ, sau đó cài đặt Router chính. Sau khi Deco chính được cấu hình thành công, hãy kết nối trực tiếp Deco chính với modem và sử dụng Internet với Deco.

 

Nếu các gợi ý trên không thể giải quyết được vấn đề của bạn, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của TP-Link.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

What to do if I fail to configure the main Deco and get stuck on “We couldn't find Deco”?

What to do if I fail to configure the main Deco and get stuck on “Testing Internet Connection”?

From United States?

Get products, events and services for your region.