Tại sao các thiết bị Deco hoặc máy khách của tôi hiển thị ngoại tuyến?

Nếu có điều gì sai
Updated 12-11-2021 16:19:40 PM 1135912
This Article Applies to: 

Một số người dùng có thể gặp sự cố như các thiết bị / máy khách của Deco đang trực tuyến nhưng có vẻ như ngoại tuyến trong ứng dụng Deco. Dưới đây là các hướng dẫn để khắc phục sự cố.

 Q:  Hiện tượng của vấn đề là gì??

1)       Ứng dụng của bạn sẽ hiển thị một hoặc nhiều thiết bị Deco “Đã ngắt kết nối với các Đeco khác (Disconnected from other Decos)".

2)       Một số ứng dụng khách trực tuyến xuất hiện trên danh sách Thiết bị Ngoại tuyến.

    

Q: Làm thế nào để giải quyết vấn đề?

1) Nếu các đơn vị Deco hiển thị ngoại tuyến.

Trước tiên, hãy kết nối điện thoại của bạn với mạng Wi-Fi của Deco, đảm bảo Deco có truy cập internet. Nếu không, hãy tham khảo  liên kết để khắc phục sự cố.

Nếu Deco có quyền truy cập internet, hãy thử làm theo một trong các bước bên dưới để làm mới trạng thái internet.

a) Nhấp vào biểu tượng Internet và sau đó nhấn vào thiết bị Deco ngoại tuyến. Sau đó nhấn vào “Thử lại (Try Again)” để làm mới trạng thái.

b) Trượt xuống Trang chủ của ứng dụng rồi thả nó ra.

c) Buộc đóng ứng dụng và khởi chạy lại ứng dụng.

*Lưu ý: Có thể mất vài lần để ứng dụng làm mới thành công.

2) Nếu máy khách hiển thị ngoại tuyến

Hãy đảm bảo rằng bạn chưa định cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên máy khách.

 

Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi thử các đề xuất trên, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi thử các đề xuất trên, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ của chúng tôi.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.