Làm cách nào để thay đổi cài đặt máy chủ DNS trên Deco?

Khi bạn cài đặt
Updated 10-21-2021 08:57:54 AM 255700
This Article Applies to: 

Trong một số môi trường mạng nhất định, người dùng có thể cần phải định cấu hình địa chỉ DNS cụ thể cho mạng của mình. Bài viết này nhằm hướng dẫn bạn thay đổi cài đặt máy chủ DNS trên hệ thống Deco của bạn.

 

Trước khi cấu hình:

1. Cài đặt ứng dụng Deco mới nhất trên điện thoại di động của bạn.

2. Đảm bảo rằng điện thoại di động được kết nối với mạng Wi-Fi của Deco.

3. Đóng ứng dụng Deco nếu nó đang chạy ở chế độ nền.

4. Khởi chạy lại ứng dụng Deco.

Xin lưu ý: Chỉ khi điện thoại di động của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi của Deco, bạn mới có thể thay đổi cài đặt DNS của nó thông qua ứng dụng Deco. Buộc ứng dụng Deco đóng trong nền và khởi chạy lại nó lần nữa nhằm mục đích xóa bộ nhớ cache của ứng dụng.

 

Thay đổi cài đặt máy chủ DNS

1. Nhấp “More” trên góc phải, sau đó nhấp vào “Advanced” -> “IPv4”.

2. Nhấp “Internet Connection Type”, tắt "Obtain DNS Automatically"và nhập cài đặt máy chủ DNS ưa thích của bạn.

 

3. Nhấp “Save” và cài đặt DNS mới sẽ tự động có hiệu lực.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.