Tải về cho UB400 V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.

Driver

UB400(UN)_V2_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-03-26 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 75.71 MB
Hệ Điều Hành: win11/win10/win8.1/win7

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.