Tải về cho M7200 V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

ISP File

An ISP file upgrade can update ISP information into the latest verison to improve it's current compatibility.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade ISP file from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong ISP file upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during ISP file upgrade process, it's recommended to upload ISP file with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

ISP_23021501

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-03-02 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 149.69 KB
Hệ Điều Hành: Windows/Mac OS/Linux

Modifications and Bug Fixes:
1. Updated APN profile for CUHK

Notes
1. This ISP file can be used for Archer MR600/Archer MR400/Archer MR200/TL-MR6400/TL-MR100/M7200/M7350/M7450/M7650
2. The ISP file version cannot be downgraded

M7200(EU)_V3_21082501

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-03-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 149.34 KB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

Modifications and Bug Fixes:
1. Updated the APN information of Lebara in KSA. 

Notes
1. This ISP file can be used for Archer MR600/Archer MR400/Archer MR200/TL-MR6400/TL-MR100/M7200/M7350/M7450/M7650
2. The ISP file version cannot be downgraded

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

M7200(EU)_V3_3.0.5 Build 220419

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-30 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 46.28 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. ISP file version updated to 22030701

Notes:  
1. For M7200(EU) 3.0
2. After updating to this firmware, it will not be able to downgrade to previous versions

M7200(EU)_V3_211117

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2021-12-28 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 26.98 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Improved wireless security

Note:  For M7200(EU) 3.0

M7200(EU)_V3_201023

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-11-24 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 45.80 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that wireless might not be enabled when rebooting under high temperature 
2. Set AES as the default WiFi encription
3. Added band select function
4. Fixed compatibility issue with MY Unifi SIM card
5. Updated ISP APN profile
6. Add support to rename clients
7. Optimized login mechanism

Note:  For M7200(EU) 3.0

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

tpMiFi App
tpMiFi provides the easiest way to access and manage your 4G MiFi product with your iOS or Android devices.

GPL Code

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
180127
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.