Làm thế nào để chặn thiết bị kết nối bằng ứng dụng tpMiFi?

User Application Requirement
Updated 03-29-2017 01:41:18 AM 14419
This Article Applies to: 

Lưu ý:

- FAQ này hỗ trợ cho các thiết bị  M7300v1,M7300v2M7350v1M7350v2M7350v3.

- Để sử dụng tính năng trong bài viết này, bạn cần kết nối trực tiếp với sóng do thiết bị Mifi phát ra.

1. Khởi chạy và đăng nhập ứng dụng tpMiFi bằng Username và Password mặc định là “admin”. Bạn sẽ thấy giao diện như bên dưới.

2. Chọn mục Wi-Fi Users, sau đó bạn sẽ thấy  giao diện như hình bên dưới.

 

3. Nếu bạn tìm thấy thiết bi lạ đang truy cập Mifi của bạn, bạn có thể vuốt sang trái để Block thiết bị đó.

 

4. Nếu bạn muốn Unblock, bạn có thể vuốt tiếp tục sang trái để Unlock cho thiết bị.

Để biết thêm chi tiết về tính năng và cách cài đặt vui lòng truy cập trang Tải Về  để tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.