Làm thế nào kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng bằng ứng dụng tpMiFi?

User Application Requirement
Updated 02-21-2017 08:16:28 AM 25270
This Article Applies to: 

Lưu ý: Câu hỏi này thích hợp cho các thiết bị M7300v1,M7300v2M7350v1M7350v2M7350v3.

 

1. Đăng nhập vào ứng dụng tpMiFi bằng Tên đăng nhập và mật mã. Sau đó bạn sẽ thấy trang bên dưới.

 

2. Chọn Battery sau đó bạn sẽ thấy trang bên dưới. Tại đây bạn có thể bật chế độ tiết kiệm năng lượng và chọn phạm vi Wi-Fi. Thời gian Wi-Fi tự động tắt có nghĩa là nếu không có thiết bị kết nối với 4G MiFi, sau thời gian cài đặt nó sẽ chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm điện.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chức năng và cấu hình xin vui lòng vào Download Center để tải hướng dẫn về sản phẩm của bạn.

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.