Cách kiểm tra băng tần 4G hoạt động trên điện thoại thông minh của chúng tôi

Xử lý sự cố
Updated 11-04-2022 06:33:48 AM 57096
This Article Applies to: 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần kiểm tra băng tần 4G mà điện thoại của chúng tôi đang hoạt động cho mục đích khắc phục sự cố.

Ví dụ: nếu thiết bị TP-Link 4G của bạn hoàn toàn không có dịch vụ sau khi bạn lắp thẻ SIM đang hoạt động vào đó, nhưng cùng một thẻ SIM hoạt động tốt trên điện thoại thông minh của bạn ở cùng một vị trí, chúng tôi có thể kiểm tra băng tần 4G nào hoạt động trên điện thoại , sau đó kiểm tra xem bộ định tuyến 4G có hỗ trợ băng tần đó hay không để xem liệu đó có phải là vấn đề tương thích hay không.

Cách kiểm tra băng tần 4G đang hoạt động trên smartphone?

Đối với điện thoại Android

Điện thoại Android thường không hiển thị thông tin băng tần 4G, chúng tôi cần cài đặt một số Ứng dụng của bên thứ ba để nhận thông tin đó, chẳng hạn như Ứng dụng khám phá LTE và Thông tin di động LTE: Ứng dụng trạng thái mạng, v.v., ở đây chúng tôi sử dụng Ứng dụng khám phá LTE để làm ví dụ:

Khởi chạy ứng dụng Phát hiện LTE, sau đó nhấn vào TÍN HIỆU (SIGNALS) và tìm Băng tần LTE:

 

Đối với iPhone

Để biết iPhone của bạn đang sử dụng (các) băng tần 4G nào, hãy làm theo các bước sau:

1) Khởi chạy ứng dụng Điện thoại từ Màn hình chính của bạn.

2) Bấm *3001#12345#* và sau đó nhấn vào nút Call màu xanh lục.

 

Lưu ý: Thao tác này sẽ không thực hiện cuộc gọi nhưng sẽ mở Chế độ kiểm tra hiện trường ẩn của iPhone.

 

3) Trong khi ở Chế độ kiểm tra hiện trường, vui lòng tìm Thông tin băng tần (Band Info) trong Cung cấp thông tin di động (Serving Cell Info), là băng tần di động bạn hiện đang sử dụng:

Lưu ý: Trang có thể trông hơi khác đối với các phiên bản iOS khác nhau.

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.