Làm thế nào để gửi SMS bằng tpMiFi?

User Application Requirement
Updated 02-21-2017 03:29:24 AM 27340
This Article Applies to: 

 

Lưu ý: Câu hỏi này thích hợp cho các thiết bị M7300v1,M7300v2M7350v1M7350v2M7350v3.

 

1. Đăng nhập vào ứng dụng tpMiFi bằng tên đăng nhập và mật khẩu là "admin" cho lần đầu đăng nhập. Sau đó bạn sẽ thấy trang bên dưới.

 

2. Chọn SMS, sau đó bạn sẽ thấy trang bên dưới.

 

3. Chọn tin nhắn mới và gửi tin nhắn đến người mà bạn muốn.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chức năng và cấu hình xin vui lòng vào  Download Center để tải hướng dẫn về sản phẩm của bạn.

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.