Làm thế nào để định cấu hình Modem Router DSL làm Router Wi-Fi trên Ứng dụng Tether?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 08-28-2021 02:39:10 AM 62728
This Article Applies to: 

Không có tùy chọn nào để thay đổi Chế độ hoạt động thành Router Wi-Fi trước khi bạn thực hiện “Cài đặt nhanh” trên ứng dụng Tether. Dưới đây là các bước cấu hình router modem DSL như một router thông thường, chúng tôi lấy Archer VR400 làm ví dụ:

1. Kết nối điện thoại của bạn với Wi-Fi mặc định của modem router DSL, sau đó đăng nhập vào modem trên Ứng Dụng. Sau đó chuyển qua Cài đặt nhanh.

 

 

 

2. Nhấp vào Bỏ qua bước này>> Bỏ Qua.

 

3. Sau đó đi tới “Công cụ-> Chế độ hoạt động” và thay đổi thành Chế độ “Router Wi-Fi”, sau đó Khởi động lại.

4.Sau khi khởi động lại, hãy mở lại ứng dụng Tether và nhấp vào “Công cụ >> Kết nối Internet” để nhập loại kết nối, tên người dùng, mật mã, v.v. do Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn cung cấp.

 

 

 

Bạn cũng có thể định cấu hình modem router DSL làm chế độ router Wi-Fi thông qua trang web, để biết chi tiết, bạn có thể tham khảo Cách định cấu hình Router Modem AC VDSL / ADSL làm Router Wi-Fi  thông thường (logo mới)?

 

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Setup Videos

What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

How to configure the wireless router mode for TP Link DSL modem router

From United States?

Get products, events and services for your region.