Nếu Quyền Kiểm Soát Phụ Huynh không hoạt động trên Deco?

Xử lý sự cố
Updated 07-03-2021 05:11:18 AM 98908
This Article Applies to: 

Trong bài viết này là một số mẹo nếu tính năng Quyền Kiểm Soát Phụ Huynh không hoạt động trên Deco.

Trước tiên, vui lòng tham khảo liên kết để đảm bảo cài đặt trên quyền kiểm soát của phụ huynh chính xác.

 

Q1: Quyền kiểm soát của phụ huynh sẽ có hiệu lực sau một giờ.

A: Nguyên nhân có thể là do Tiết Kiệm Thời Gian Ban Ngày. Trong trường hợp này, vui lòng đặt lại mạng Deco toàn ngôi nhà, và sau đó Deco sẽ lấy thời gian chính xác.

 

Q2. Trang web cụ thể được khóa bởi cài đặt Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh.

A. Vui lòng tham khảo các bước sau đây để khắc phục sự cố.

1) Nhấp vào hồ sơ bạn cấu hình trên Deco, sau đó nhấp vào Mức Lọc.

2) Kiểm tra Danh mục và Ứng dụng / TRANG WEB mà bạn đã định cấu hình trên quyền kiểm soát của phụ huynh là gì.

3) Vào  https://global.sitesafety.trendmicro.com, nhập URL của trang web bị chặn, sau đó bạn có thể biết trang web đó có an toàn hay không và cũng có thể biết trang web đó thuộc thể loại nào.

Nếu trang web thuộc các danh mục bị chặn, thì việc bị chặn bởi tính năng kiểm soát của phụ huynh là điều bình thường.

Nếu bạn thấy rằng trang web bị chặn được phân loại vào các danh mục sai, vui lòng truy cập https://global.sitesafety.trendmicro.com, sau đó đăng ký để phân loại lại trang web bị chặn thành một danh mục khác.

 

Q3. Deco không thể chặn trang web.

A: Vui lòng tham khảo các bước sau đây để khắc phục sự cố.

1) Hãy đảm bảo Bộ lọc Nội dung Độc hại trên trang Chống vi-rút được bật.

2) Đảm bảo bạn đã nhập tên miền đầy đủ của các trang web chứ không phải từ khóa trong trang Mức lọc-> ỨNG DỤNG / TRANG WEB (Filter Level->APPS/WEBSITES). Ví dụ, nếu bạn muốn chặn trang web chính thức của FaceBook, bạn cần nhập www.facebook.com  chứ không phải facebook hoặc facebook.com.

3) Khi bạn truy cập vào trang web bị chặn, nó có thể được chuyển hướng đến một số trang web khác có mối liên hệ với trang web bị chặn (chẳng hạn như miền phụ của trang web bị chặn), khiến quy tắc lọc sẽ không có hiệu lực. Trong trường hợp này, bạn nên truy cập trang Thông tin chi tiết, tìm tên miền cần chặn, sau đó nhấp vào Trang web để chặn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.