Tôi nên làm gì nếu tôi không thể mở một trang web thông qua mạng Deco?

Xử lý sự cố
Updated 12-22-2021 13:12:06 PM 91129
This Article Applies to: 

Đối với sự cố này, vui lòng tham khảo các bước sau để khắc phục sự cố.

Ở đây chúng tôi lấy Deco M5 làm ví dụ.

Bước 1. Kiểm tra xem trang web này có bị chặn bởi tính năng chống Vi-Rút trên Deco hay không.

Khởi chạy ứng dụng Deco, chọn chống vi-rút, sau đó chạm vào biểu tượng ở góc trên bên phải để kiểm tra Lịch sử chống vi-rút.

Nếu trang web này bị chống vi-rút chặn, điều đó có nghĩa là trang web này được liệt kê là trang độc hại trong cơ sở dữ liệu của Trend Micro.

Trên Deco M5, bạn có thể nhấp vào Bộ lọc nội dung độc hại và sau đó thêm trang web bị chặn vào Danh sách trắng.

Lưu ý: Một số model Deco có tính năng HomeCare có thể không hỗ trợ tính năng Danh sách trắng, nhưng đừng lo lắng vì chúng sẽ thêm tính năng này thông qua các bản cập nhật firmware trong tương lai.

 

Đối với các model Deco hiện không hỗ trợ tính năng danh sách trắng, bạn có thể tắt tính năng chống Vi-rút hoặc vào trang web https://global.sitesafety.trendmicro.com để kiểm tra danh mục của trang web bị chặn, sau đó áp dụng phân loại trang web bị chặn là một danh mục khác sẽ không bị chặn bởi tính năng Chống vi-rút.

 

Bước 2. Kiểm tra xem trang web này có bị chặn bởi tính năng Quyền kiểm soát của phụ huynh trên Deco hay không.

  1. Xác nhận nếu bạn đã đặt cấu hình Quyền kiểm soát của phụ huynh cho thiết bị không thể mở một trang web cụ thể. Nếu vậy, hãy xóa thiết bị khỏi hồ sơ quyền kiểm soát của phụ huynh để xác minh sự cố.
  2. Nếu trang web này bị chặn bởi tính năng Quyền kiểm soát của phụ huynh nhưng bạn chưa chặn trang web này một cách cụ thể, điều đó có nghĩa là trang web này có thể thuộc Danh mục bạn đã chặn trên trang Quyền kiểm soát của phụ huynh.
  3. Để giải quyết vấn đề, hãy truy cập trang web https://global.sitesafety.trendmicro.com để kiểm tra danh mục của trang web bị chặn, sau đó loại bỏ danh mục này trên trang Quyền kiểm soát của phụ huynh > Mức bộ lọc.

 

Bước 3. Nếu thiết bị của bạn có thể truy cập trang web cụ thể khi kết nối trực tiếp với modem nhưng không thể truy cập cùng một trang web khi kết nối với mạng Deco:

  1. Ngắt kết nối Deco chính với modem, sau đó kết nối PC với cùng một cổng trên modem qua cùng một cáp Ethernet.
  2. Xác minh rằng PC có thể truy cập thành công trang web cụ thể.
  3. Tham khảo liên kết để tìm địa chỉ MAC (Địa chỉ vật lý) của bộ chuyển đổi mạng có dây của PC.
  4. Tham khảo liên kết để sao chép địa chỉ MAC của PC trên Deco để thử.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuốngw để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.