Tại sao Quyền kiểm soát của phụ huynh cho thấy thiết bị của tôi đã đạt đến giới hạn thời gian trong khi thực tế thì chưa?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 10-06-2022 06:58:35 AM 24657
This Article Applies to: 

Sau khi định cấu hình giới hạn thời gian trên tính năng quyền kiểm soát của phụ huynh trên Deco, thiết bị dưới sự kiểm soát của phụ huynh có thể gặp sự cố khi thiết bị chỉ sử dụng hoạt động internet trong một thời gian ngắn, nhưng ứng dụng Deco cho thấy rằng thời gian đã đặt đã được sử dụng hết vì vậy thiết bị không có internet.

Đó là vì Deco tính thời gian internet cho tất cả các hoạt động internet trên thiết bị dưới sự kiểm soát của phụ huynh, bao gồm các hoạt động nền, chẳng hạn như liên lạc iCloud từ iOS, các hoạt động nền hoạt động giống như các hoạt động internet thông thường và rất khó phân biệt chúng với các hoạt động internet thông thường như duyệt web. Do đó, thời lượng sử dụng internet thực tế của thiết bị ngắn hơn thời gian cài đặt.

Bạn nên tắt Wi-Fi trên thiết bị hoặc ngắt kết nối thiết bị khỏi Deco khi thiết bị không được sử dụng, khi đó thời gian sử dụng trên thiết bị sẽ bằng với giới hạn thời gian được đặt trên Deco.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.