Cài đặt Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh trên thiết bị Deco TP-Link

Khi bạn cài đặt
Updated 09-06-2021 10:28:34 AM 288385
This Article Applies to: 

Quyền Kiểm Soát Phụ Huynh của Deco là gì?

Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh cho phép bạn lọc nội dung trực tuyến của trẻ, kiểm soát thời gian chúng truy cập internet, hạn chế tổng thời gian chúng trực tuyến mỗi ngày và theo dõi các trang web chúng truy cập và ứng dụng sử dụng.

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo Địa chỉ MAC Riêng tư bị tắt đối với máy khách của bạn, nếu không, quyền kiểm soát của phụ huynh sẽ không có hiệu lực.

Dưới đây là quá trình cài đặt chi tiết.

Bước 1: Khởi chạy Ứng dụng, Đăng nhập hoặc chạm vào Đăng ký để cài đặt ID TP-Link.

https://static.tp-link.com/image001_1552284768405d.png https://static.tp-link.com/image002_1552284776331u.png

 

Bước 2: Nhấp vào “Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh”.

Lưu ý: Trên ứng dụng Deco, các model Deco khác nhau có thể có tính năng này ở các vị trí khác nhau. Ở đây chúng tôi lấy Deco M9 Plus làm ví dụ.

 

Bước 3: Nhấp nút “Thêm”, sau đó đặt tên cho hồ sơ.

  

 

Bước 4: Quyền kiểm soát của phụ huynh cho phép bạn nhóm các thiết bị của trẻ em thành các cấp lọc khác nhau được xác định theo độ tuổi: Trẻ em, Thiếu niên, Thanh thiếu niên và Người lớn. Các danh mục không phù hợp với nhóm tuổi tương ứng sẽ bị chặn.

Chọn Cấp bộ lọc được thiết lập trước và bạn sẽ thấy các danh mục của từng Cấp bộ lọc. Bạn có thể điều chỉnh các bộ lọc như mong muốn. Nhấn vào biểu tượng “+” để chặn các danh mục khác và nhấn vào biểu tượng “-” để loại trừ một số danh mục. Không thể thay đổi bộ lọc không có “+” hoặc “-”. Bạn cũng có thể Nhấn vào ỨNG DỤNG/TRANG WEB và thêm các ứng dụng hoặc trang web mà bạn muốn chặn.

 

 

Lưu ý: 

  1. Vui lòng bật Bộ lọc nội dung độc hại trong tính năng Chống vi-rút để đảm bảo tính năng Kiểm soát của phụ huynh sẽ hoạt động bình thường.
  2. Một số model Deco có thể không có tính năng Chống vi-rút và bạn có thể bỏ qua lưu ý này.

3.Xem xét tính ổn định của hệ thống, chúng tôi đã giới hạn số lượng Ứng dụng/Trang web. Nó không thể vượt quá 32 trên mỗi cấu hình, nếu không, toàn bộ quyền kiểm soát của phụ huynh sẽ không hoạt động.

Để xóa các Ứng dụng/Trang web thừa, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa phía trên bên phải, bạn sẽ thấy một nút màu đỏ ở bên phải trang web. Nhấp vào nó và trang web sẽ bị xóa.

 

 

Bước 5: Đặt giới hạn “Truy cập” ngày và đêm.

Quyền kiểm soát của phụ huynh có thể đặt giới hạn hàng ngày về tổng thời gian trẻ có thể trực tuyến mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể ngăn họ truy cập internet giữa các thời gian cụ thể.

  

Lưu ý: Bạn có thể nhấn vào "Chọn Ngày trong tuần và Cuối tuần" để tùy chỉnh cài đặt các ngày trong tuần và cuối tuần của mình.

 

Bước 6: Thêm (các) thiết bị vào hồ sơ. Các thiết bị này dùng chung thời gian truy cập được phép. Khi hoàn tất, hãy nhấn vào “Xong”.

 

Bước 7: Sau khi toàn bộ quá trình được thực hiện, bạn sẽ thấy danh sách các cấu hình. Bạn có thể nhấn vào nút "tạm dừng" và tất cả các thiết bị trong hồ sơ này sẽ không có quyền truy cập Internet.

 

Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 16 cấu hình.

 

Nhấn vào hồ sơ và bạn có thể quản lý hồ sơ, bao gồm Cấp Độ Lọc / Kiểm Soát Thời Gian / Thiết Bị. Bạn cũng có thể kiểm tra thời gian mà các thiết bị trong hồ sơ này trực tuyến và trang web đã được xem trong Thông tin chi tiết.

Lưu ý: Cũng có giới hạn về số lượng thiết bị của mỗi cấu hình. Nó không thể vượt quá 16. Nếu Quyền kiểm soát của phụ huynh của bạn không hoạt động, nó có thể liên quan đến điều này.

 

Nếu bạn cần xóa thiết bị, hãy đăng nhập vào một cấu hình và bạn sẽ thấy tùy chọn Thiết bị. Nhấp vào nó và bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị trong hồ sơ này. Chỉ cần nhấp vào nút ở bên phải của thiết bị mà bạn muốn xóa khỏi hồ sơ này, sau đó nó sẽ bị xóa.

 

Mẹo:

Q: Đôi khi tôi thấy rằng mình không truy cập trang web bị chặn, nhưng điều đó cho thấy rằng trang web vẫn được truy cập trong Tin nhắn / Lịch sử chống vi-rút. Hoặc tôi không thể truy cập Internet ngay cả khi thời gian tôi dành cho trực tuyến không bị giới hạn.

A: Vui lòng kiểm tra xem có bất kỳ trang web hoặc Ứng dụng nào đang chạy trong nền không.

 

Q: Tại sao quyền kiểm soát của phụ huynh của tôi không hoạt động?

A: Vui lòng kiểm tra số lượng thiết bị và Ứng dụng/Trang web bị chặn trong mỗi cấu hình để xem liệu nó có vượt quá giới hạn hay không. Bạn cũng có thể tạo một hồ sơ mới và thực hiện kiểm tra so sánh.

 

 

Related FAQs

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.