Làm cách nào để cài đặt Deco hoạt động ở chế độ Điểm Truy Cập (AP)?

Khi bạn cài đặt
Updated 11-13-2021 03:17:25 AM 1578557
This Article Applies to: 

Chế độ Điểm Truy Cập (AP) nhằm mục đích mở rộng mạng dây hiện có và mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi cho mạng gia đình. Tại thời điểm này, hệ thống Deco sẽ không tạo mạng con của riêng nó mà hoàn toàn chuyển tiếp dữ liệu giữa router gốc và các máy khách.

Lưu ý:

1. Luôn cập nhật firmware của Deco để sử dụng chế độ AP. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng mở ứng dụng Deco, nhấn vào “Thêm”, sau đó chọn “Cập nhật Deco” để kiểm tra.

2. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt ứng dụng Deco mới nhất để sử dụng chế độ AP.

3. Trong chế độ AP, hệ thống Deco sẽ không hoạt động như một máy chủ DHCP để gán địa chỉ IP cho các máy khách. Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật chức năng máy chủ DHCP trên router gốc.

4. Ở chế độ AP, vì tất cả các máy khách được quản lý bởi router gốc, một số tính năng nâng cao sẽ không khả dụng trong ứng dụng Deco, bao gồm Antivirus, Parental Controls, Port Forwarding, Address Reservation, TP-Link DDNS, v.v.

5. Ethernet Backhaul cũng đang hoạt động ở chế độ AP.

 

Cài đặt thông thường

Bước 1. Kết nối điện thoại của bạn với Deco WiFi, sau đó khởi chạy ứng dụng Deco, nhấn vào “Thêm” ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấn vào “Nâng cao (Advanced)”.

Bước 2. Nhấn vào “Chế độ hoạt động (Operating Mode)”, sau đó chọn chế độ “Điểm truy cập (Access Point)”. Ứng dụng sẽ cho biết để khởi động lại router, nhấn vào “OK”.

Bước 3. Chờ khoảng 2 phút cho đến khi đèn LED chuyển sang màu xanh lục đặc, khi đó hệ thống Deco sẽ hoạt động ở chế độ AP.

Ở chế độ AP, bạn có thể thay đổi một số cài đặt cơ bản trong ứng dụng Deco bao gồm Cài đặt không dây, Điều khiển đèn LED, v.v. Và bạn có thể tham khảo liên kết để biết sự khác biệt giữa Điểm truy cập và chế độ Router.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bấm vào “Nâng cao (Advanced)”, sau đó bấm vào “Chế độ hoạt động (Operating Mode)” để chuyển về chế độ “Router”.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

How to set up the TP-Link Deco Mesh Wi-Fi System

From United States?

Get products, events and services for your region.