Tôi có thể sử dụng Deco với Router hiện có của mình không?

Trước khi bạn mua
Updated 12-11-2021 17:18:09 PM 717319
This Article Applies to: 

Deco có thể được sử dụng với một router hiện có. Đây là hai mô hình kết nối điển hình.

Mô hình 1:

Lưu ý: Khi Deco hoạt động ở chế độ Router, bạn không nên kết nối trực tiếp nhiều hơn 1 Deco với router hiện có vì nó có thể gây ra vòng lặp mạng.

Khi Deco hoạt động ở chế độ Điểm Truy Cập (Access Point), không có vấn đề gì khi kết nối trực tiếp nhiều hơn 1 thiết bị deco với router hiện có.

Mô hình 2:             

          

 

Đây là một số câu hỏi thường gặp.

Q1: Tôi có thể đặt tên và mật mã Wi-Fi Deco giống với router hiện có của mình không?

Khi Deco hoạt động với router hiện có, bạn nên tắt mạng Wi-Fi của router và sử dụng mạng Wi-Fi của Deco để giảm thiểu nhiễu sóng Wi-Fi.

 

Q2: Tôi có thể kết nối không dây Deco với router hiện có để mở rộng mạng Wi-Fi hiện có của mình không?

Deco không hỗ trợ chế độ Lặp Sóng, chỉ có chế độ Router và Điểm truy cập.

Trong mạng Deco, Deco chính phải được kết nối với modem, router hoặc cáp internet để truy cập internet. Nói cách khác, Deco không thể được cài đặt để kết nối không dây với router hiện có. Tuy nhiên, Deco phụ có thể kết nối không dây với mạng Deco hiện có.

 

Q3: Tôi có cần cài đặt router hiện tại của mình thành chế độ cầu nối nếu router của tôi là sự kết hợp của modem và router không?

Deco hoạt động tốt với router modem, tuy nhiên, bạn nên định cấu hình router modem ở chế độ cầu nối để tránh một số sự cố kỹ thuật, chẳng hạn như NAT kép.

 

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ TP-Link.

 

Bài viết liên quan:

TP-Link OneMesh™ VS Deco Mesh: What's the Difference?

Several questions about the OneMesh™ and Mesh

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.