Sự khác biệt giữa Chế Độ Điểm Truy Cập (AP Mode) và Chế Độ Router (Router Mode) trên Deco là gì?

Hỗ trợ thêm
Updated 10-29-2021 02:56:25 AM 691766
This Article Applies to: 

Sau khi cài đặt thành công mạng Deco, các thiết bị Deco sẽ hoạt động ở chế độ Router theo mặc định. Khi Deco hoạt động ở chế độ Router, nó hoạt động như một thiết bị gateway, vì vậy nó có một số tính năng gateway như chống Vi-rút, Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh, QoS và Máy chủ DHCP, v.v..

Người dùng có thể chọn chế độ Điểm Truy Cập khi có một router hiện có ở phía trước Deco chính. Trong trường hợp này, router hiện có sẽ hoạt động như một thiết bị gateway và Deco chính được sử dụng để chia sẻ kết nối internet bằng cách kết nối với cổng LAN của router hiện có. Ở chế độ Điểm Truy Cập, các tính năng gateway sẽ biến mất trên ứng dụng Deco.

Nếu bạn muốn định cấu hình chế độ Deco thành Điểm Truy Cập, vui lòng tham khảo liên kết này.

Dưới đây là sự khác biệt về tính năng giữa chế độ Router và AP.

Lưu ý: Các model khác nhau có thể khác nhau về tính năng.

Tính năng

Hỗ trợ

chế độ Router

Hỗ trợ

chế độ AP

Kiểm tra tốc độ Internet

Tối ưu hóa mạng

Danh Sách Đen

Nâng cấp Deco

WPS

Báo cáo hàng tháng

Quản Lý

Chuyển vùng nhanh

Beamforming

Đèn LED Điều Khiển

Chế Độ Hoạt Động

Báo Kết Nối

Hoạt Động Thông Minh

Chống Vi-rút

Không

Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh

Không

QoS

Không

HomeShield

Không

IPv4/IPv6/LAN IP/DHCP server/MAC Clone

Không

IPTV/VLAN

Không

Dành riêng địa chỉ

Không

Cổng chuyển tiếp

Không

DDNS

Không

SIP ALG

Không

UPnP

Không

Thông báo

Hỗ trợ cập nhật Firmware, cập nhật cơ sở dữ liệu bảo mật, cảnh báo chống vi-rút, Quyền kiểm soát của phụ huynh, báo cáo hàng tháng và thông báo cảnh báo thiết bị Hỗ trợ cập nhật Firmware, báo cáo hàng tháng và thông báo cảnh báo thiết bị

 

Lưu ý:

Khi hệ thống Deco hoạt động ở chế độ Router, Deco chính là router gateway, các Deco khác tương tự như các thiết bị khách bình thường, chúng được kết nối với Deco chính thông qua cáp Wi-Fi hoặc Ethernet.

Khi hệ thống Deco hoạt động ở chế độ Access Point, phải có Router chính phía trước Deco chính, cung cấp Internet. Trong trường hợp này, Deco chính và các Deco khác về cơ bản là ngang nhau, chúng là máy khách của Router chính.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.