Cách để xóa mạng trên ứng dụng Deco?

Hỗ trợ thêm
Updated 04-19-2022 04:26:46 AM 87652
This Article Applies to: 

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu các tình huống khác nhau của việc xóa mạng Deco trên ứng dụng Deco.

 

Tình huống 1: Mạng bị xóa không còn được sử dụng.

Ví dụ: Deco gốc đã được thay thế hoặc bạn đã đặt lại (reset) Deco gốc và cài đặt nó thành một mạng khác.

Tại thời điểm này, việc xóa mạng Deco cũ khỏi Ứng Dụng sẽ Không ngăn mạng mới hiện tại hoạt động tốt và nó giống như xóa các bộ nhớ đệm cũ.

Bạn có thể chọn mạng Deco cũ trên ứng dụng Deco, sau đó nhấp vào “Xóa mạng này” hiển thị trong hình sau để xóa mạng này.

 

Tình huống 2: Mạng bạn muốn xóa đang hoạt động tốt trên ứng dụng Deco.

Ví dụ: bạn muốn xóa mạng Deco trên ứng dụng deco, sau đó định cấu hình lại hệ thống deco để hoạt động với một modem mới trong một ngôi nhà khác.

Trong trường hợp này, việc xóa mạng khỏi ứng dụng deco giống như một cài đặt mềm lại (soft-reset) sẽ khôi phục Deco về chế độ cài đặt ban đầu và đèn LED trên Deco sẽ chuyển sang nhấp nháy màu vàng-> màu vàng sáng -> nhấp nháy màu xanh lam. Bằng cách này, Deco sẽ ngừng hoạt động.

Để xóa mạng deco, trước tiên hãy kết nối với tên Wi-Fi của nó, sau đó tham khảo các hình ảnh sau.

 

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.