Làm cách nào để xóa thiết bị ngoại tuyến trên ứng dụng Deco?

Hỗ trợ thêm
Updated 05-09-2022 10:27:26 AM 6588
This Article Applies to: 

Đôi khi bạn có thể thấy nhiều thiết bị ngoại tuyến trên ứng dụng Deco và muốn xóa chúng, sau đây là hướng dẫn chi tiết.

Bước 1. Nhấp vào thiết bị ngoại tuyến mà bạn muốn xóa.

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải, sau đó chạm vào Xóa.

Bước 3. Nhấn Delete một lần nữa để xóa thiết bị này khỏi ứng dụng Deco.

Bạn có thể nhấp vào Phím tắt hoặc Tự động hóa để biết các tính năng này.

 

Related FAQs

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.